Social Media

oude Britse telefoons

Zin en onzin

Social media zijn ‘hot’, er gaat geen dag voorbij of er verschijnen in de krant, op TV en met name op internet nieuwe artikelen, programma’s, presentaties, boeken, etc. over Twitter, Facebook, LinkedIn, Hyves en allerlei andere internetdiensten. Zoals het gaat met ‘hypes’ is er enerzijds vaak sprake van overdreven verwachtingen en zijn er anderzijds sceptici die ‘er niet in geloven’. Duidelijk is in ieder geval dat de inzet van social media interessante mogelijkheden biedt voor communicatie en kennisuitwisseling binnen en buiten organisaties.

Waarom social media?

Er zijn diverse goede redenen te bedenken voor de inzet van social media, bijvoorbeeld:

  1. Zijn waar je doelgroep is. Van de tijd die mensen ‘online’ doorbrengen wordt inmiddels meer dan een kwart van de tijd doorgebracht op sociale netwerken. Deze bieden je dus een uitgelezen mogelijkheid om met je doelgroep in contact te treden.
  2. Direct contact. Social media biedt uitstekende mogelijkheden om direct te communiceren met mensen uit je doelgroep. Mensen kiezen er zelf voor om met jou in contact te treden en je hebt de mogelijkheid een echte ‘dialoog’ aan te gaan. Hierdoor ontstaat een relatie die veel diepgaander en dus waardevoller is dan de traditionele klant-leverancier verhouding.
  3. Reputatie. De inzet van social media kan je merk en de reputatie van je organisatie versterken. Door je te profileren als een deskundige op jouw terrein word je voor je doelgroep het logische antwoord op het moment dat ze een voor jouw relevante vraag hebben, of het nu gaat om een product, dienst of informatievraag.

Bezint eer ge begint

Een account op Twitter is zo aangemaakt, maar wat dan? Er zijn inmiddels legio voorbeelden van organisaties die onvoorbereid met social media aan de slag zijn gegaan. Het netto resultaat van dit soort initiatieven is in het beste geval nul, maar vaak zelfs negatief omdat pijnlijk duidelijk wordt dat de betreffende organisatie niet in staat is echt contact te leggen met haar doelgroep. Kortom: bezint eer ge begint. Een start op basis van een goed doordacht social media plan vergroot de kans op succes aanzienlijk.

Adviseur/ projectleider

Ik help je graag de zin van de onzin te scheiden op het gebied van social media. Ik kan je adviseren over de mogelijkheden van social media in relatie tot jouw bedrijf en bedrijfsdoelstellingen. Als projectleider kan ik er vervolgens voor zorgen dat de adviezen op een praktische manier in de praktijk gebracht worden, op een manier die haalbaar en acceptabel is voor je organisatie.

Workshops

Voordat je besluit met social media aan de slag te gaan is het belangrijk je goed te informeren. Ik geef workshops social media waarin je kennis neemt van en praktisch ervaring opdoet met social media als Twitter, Facebook en LinkedIn. Ik kan de workshops ‘op maat’ maken voor jouw bedrijf zodat de inhoud goed aansluit bij je wensen.

meer informatie over de workshop Social Media

meer informatie over de workshop LinkedIn

Advertenties