Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden workshops

Indien u door welke reden dan ook (uw deelname aan) de workshop wenst te annuleren dient u dat kenbaar te maken via e-mail aan marcel@sprangadvies.nl. Indien uw annulering uiterlijk twee weken voor aanvang van de workshop door ons is ontvangen bent u geen betaling verschuldigd, reeds betaalde bedragen zullen dan worden teruggestort. Bij annulering binnen een week voor de workshop dient u het volledige overeengekomen bedrag te voldoen en hebt u, indien van toepassing, geen recht op restitutie.

Als door onvoorziene omstandigheden de workshop moet worden geannuleerd door Sprang Advies, aanvaardt Sprang Advies geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering. U kunt in dat geval naar keuze 1) de workshop in overleg opnieuw inplannen of 2) de workshop annuleren en afzien van betaling, reeds betaalde bedragen zullen in dat geval worden teruggestort.